Yoga Alliance International (YAI) là một mạng lưới các tổ chức và con người tận tâm, có cùng chí hướng với sự nghiệp Yoga đích thực. Lấy cảm hứng từ Sri. Aurobindo và mẹ của Pondicherry, YAI được thành lập bởi Swami Vidyanand, bậc thầy yoga nổi tiếng, với sự hỗ trợ của Sri K.M.Chandrashekaran, người đã có niềm yêu thích cả đời với yoga và các vấn đề liên quan.

YAI có một số bộ phận trên khắp thế giới, mỗi bộ phận do một giám đốc tận tâm đứng đầu, người đóng vai trò là đại diện của chúng tôi tại các quốc gia tương ứng của họ. Họ đến từ mọi nơi trên thế giới và có chung cam kết nhiệt thành vì sự nghiệp truyền thống yoga đích thực.

Các đại sứ của YAI đóng vai trò là người cầm cờ của chúng tôi và đưa thông điệp của YAI đi khắp thế giới. Swami Vidyanand, bậc thầy nổi tiếng người Ấn Độ, lần đầu tiên thành lập Liên minh Yoga Châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2004. Ông được truyền cảm hứng từ tầm nhìn của Sri Aurobindo dành cho nhân loại và có quan điểm tạo ra một cơ quan tổ chức dành riêng cho việc nuôi dưỡng tầm nhìn này. “… Giấc mơ thứ ba là một sự hợp nhất thế giới hình thành nền tảng bên ngoài của một cuộc sống công bằng hơn, tươi sáng hơn và tốt đẹp hơn cho tất cả nhân loại. Sự thống nhất của thế giới loài người đang được tiến hành; có một sự khởi đầu không hoàn hảo được tổ chức bằng cách đấu tranh chống lại những khó khăn to lớn. Nhưng động lực đã có và chắc chắn nó phải tăng lên và chinh phục…. … .Phải lớn lên một tinh thần và triển vọng quốc tế, các hình thức và thể chế quốc tế phải xuất hiện, có thể là những phát triển như quyền công dân kép hoặc đa phương, sự giao thoa có ý chí hoặc sự dung hợp tự nguyện của các nền văn hóa… ”Năm 2006, Liên minh Yoga Ấn Độ ra đời để khơi nguồn gốc rễ của cộng đồng yoga này trên đất mẹ của Yoga. Sau tất cả, Ấn Độ là nơi khai sinh ra yoga và cần phải đưa các nguyên tắc cơ bản trở lại thực hành và cuộc sống của những người thực sự khao khát tiến bộ. Yoga Alliance International® chính thức được thành lập vào năm 2007. Kim chỉ nam đằng sau sự ra đời của nó là từ đó hình thành và nuôi dưỡng một cộng đồng lớn mạnh trên toàn thế giới gồm các trường dạy yoga và các giáo viên tận tâm khuyến khích các giá trị đích thực của yoga. YAI luôn có mục tiêu đầu tiên là truyền bá các nguyên tắc đúng đắn của yoga và làm cho bộ môn này trở nên giàu có một cách lành mạnh với khát vọng hướng tới sự tiến bộ về tinh thần.
Từ thành công của Yoga Alliance International® và với sự hỗ trợ của cộng đồng ngày càng phát triển, văn phòng nước ngoài đầu tiên của YAI được thành lập vào năm 2010 với sự thành lập của Yoga Alliance International Europe. Các chi nhánh khác tiếp nối và ngày nay tầm ảnh hưởng của Yoga Alliance International đã vươn ra khắp các châu lục.